Ważne dokumenty i informacje

  • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360 dla uczniów. [link]
  • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360
    – obowiązująca od 18.01.2021 r. [link]

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych:
I etap:
od 2 marca
(od godz. 13.00) do 18 marca (do godz. 20.00)
Rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

  • Zasady rekrutacji i plany edukacyjne na rok szkolny 2021/2022 [link]
  • Link do strony elektronicznego systemu rekrutacji [link]

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych:
w związku z otwarciem dla rodziców etapu wypełniania wniosków informujemy,
że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, aby złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

  • Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do szkoły pierwszego wyboru.
  • Po wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w szkole pierwszego wyboru.
  • Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022″ nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/ oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy szkoły.

Pełny rozmiar to 555 × 640 pikseli