Plan lekcji – II półrocze

Plan lekcji nauczanie zdalne
obowiązujący od 27.04.2020 r.
[link]

W nauczaniu zdalnym
korzystamy z aplikacji:
Kontakt z administratorem:
admin@spnr360.onmicrosoft.com

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2020
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI [link] (30.03.2020 r.)


 • Rekrutacja do szkół podstawowych [link]
 • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach [link]

Klasa I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej

NOWE INFORMACJE ZGODNIE ZE ZMIANĄ
HARMONOGRAMU REKRUTACJI DO KLAS I

ETAPY REKRUTACJI DO KLASY I
Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EDUKACJI MUZYCZNEJ
na rok szkolny 2020/2021
(01.06.2020 r.)

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas I zgodne z harmonogramem rekrutacji m.st. Warszawy.
 2. Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej przesłany na adres mailowy szkoły do dnia 23.04.2020 r.
 3. Z uwagi na rezygnację z przesłuchań predyspozycji rytmicznych i słuchowo-ruchowych o przyjęciu kandydata do klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 4. Opublikowanie listy dzieci przyjętych – z uwagi na przedłużony termin rekrutacji – do 30.06.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie planuje otworzenie od września 2020 r. klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej. Do klasy Im mogą być przyjęte dzieci uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z zasadami rekrutacji m.st. Warszawy.

Prosimy rodziców o rozważenie możliwości uczestniczenia dziecka w twórczych zajęciach artystycznych.

Szczegółowych informacji udziela pracownik sekretariatu szkoły.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Programem rozszerzonym z zakresu muzyki w klasie I” oraz z „Etapami rekrutacji do klasy Im z rozszerzonym programem edukacji muzycznej na rok szkolny 2020/2021”.

 • Program rozszerzony z zakresu muzyki w klasie I [plik pdf]
 • Etapy rekrutacji [plik pdf
 • Wniosek rodzica o ustalenie terminu badania predyspozycji muzycznych
  [plik pdf]
 • Wniosek może być napisany odręcznie i dostarczony drogą elektroniczną lub złożony do skrzynki znajdującej się w przedsionku Szkoły.

 

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 6b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a [link]

A to Polska właśnie – gazetka

Archiwa

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25