Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

 • Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie
  – obowiązujące od 01.04.2022 r. [link]
 • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/23 [link]
 • Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/23 [link]
 • Etapy rekrutacji do klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej na rok szkolny 2022/2023 [link]

  Lato w mieście / dyżur zerówek - żywienie [link]

W naszej szkole będzie organizowane LATO W MIEŚCIE.
Odsyłamy do strony Biura Edukacji  www.edukacja.warszawa.pl 
Panel logowania/rejestracji: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
20.06.2022 r., godz. 8.00 - Publikacja wolnych miejsc
Od 20.06.2022 r., godz. 12.00 - Rekrutacja na wolne miejsca poprzez kontakt elektroniczny z koordynatorem akcji - Anna Włodarska
adres e-mail: AWLODARSKA@EDUWARSZAWA.PL

Szanowni Państwo,
Aktualnie trwają prace nad nowym szablonem strony internetowej szkoły.
Na stronie aktualizowane są tylko obowiązujące dokumenty.
Zapraszamy na oficjalny profil fejsbukowy [link]
Informacje z życia szkoły można również znaleźć na:
Koło wiedzy w świetlicy SP360 [link]
Szkolny Klub Wolontariatu SP360 [link]
Biblioteka SP360 [link]

Na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy znajdą Państwo harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji:

 • Rekrutacja do szkół podstawowych [link]
 • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach [link]

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych:
Informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, aby złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

 • Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do szkoły pierwszego wyboru.
 • Po wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w szkole pierwszego wyboru.
 • Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2022/2023″ nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/ oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy szkoły.


ETAPY REKRUTACJI DO KLASY I
Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EDUKACJI MUZYCZNEJ
na rok szkolny 2022/2023

Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie planuje utworzenie od 1 września 2023 r. klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej. Do klasy mogą być przyjęte dzieci uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z zasadami rekrutacji m.st. Warszawy.

Prosimy rodziców o rozważenie możliwości uczestniczenia dziecka w twórczych zajęciach artystycznych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Programem rozszerzonym z zakresu muzyki w klasie I” oraz z „Etapami rekrutacji do klasy z rozszerzonym programem edukacji muzycznej na rok szkolny 2022/2023”.

 • Program rozszerzony z zakresu muzyki w klasie I
  [plik pdf]
 • Wniosek rodzica o ustalenie terminu badania predyspozycji muzycznych
  [plik pdf]
 • Etapy rekrutacji
  [plik pdf] 

Planujemy utworzyć 4 oddziały przedszkolne oraz 5 klasy pierwsze.
Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego [link]

***
Plany edukacyjne na rok szkolny 2022/2023 

 • Klasy Ia, IIa, IIIa z rozszerzonym programem edukacji muzycznej. 
 • Gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych.
 • Zajęcia muzyczne dla uczniów uzdolnionych.
 • Zajęcia szachowe dla dzieci w różnym wieku.
 • Projekty i innowacje pedagogiczne realizowane w wielu klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych.
 • Dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach IV, V, VII, i VIII.
 • Zajęcia sportowe: piłka siatkowa, koszykowa.
 • W świetlicy szkolnej, w ramach innowacji „Koło Wiedzy”, oferujemy rozwijające zajęcia artystyczne, sportowe i przedmiotowe.
 • Motywujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

Pomimo krótkiej historii szkoły możemy poszczycić się wieloma sukcesami, które uczniowie Szkoły Podstawowej nr 360 odnieśli na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim [link]
Nasze sukcesy:
Rok szkolny 2021/2022 [link]
Rok szkolny 2020/2021 [link]
Rok szkolny 2019/2020 [link]
Rok szkolny 2018/2019 [link]

 

W czerwcu 2020 r. pierwszy rocznik naszych absolwentów przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Erasmus+. Przez dwa lata trwania projektu wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Słowenii, Finlandii i Niemiec będziemy zajmować się tematem: Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling [link]


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa