Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

  • Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie
    – obowiązujące od 01.04.2022 r. [link]
  • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/23 [link]
  • Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/23 [link]
  • Etapy rekrutacji do klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej na rok szkolny 2022/2023 [link]

  Lato w mieście / dyżur zerówek - żywienie [link]

W naszej szkole będzie organizowane LATO W MIEŚCIE.
Odsyłamy do strony Biura Edukacji  www.edukacja.warszawa.pl 
Panel logowania/rejestracji: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
20.06.2022 r., godz. 8.00 - Publikacja wolnych miejsc
Od 20.06.2022 r., godz. 12.00 - Rekrutacja na wolne miejsca poprzez kontakt elektroniczny z koordynatorem akcji - Anna Włodarska
adres e-mail: AWLODARSKA@EDUWARSZAWA.PL

Szanowni Państwo,
Aktualnie trwają prace nad nowym szablonem strony internetowej szkoły.
Na stronie aktualizowane są tylko obowiązujące dokumenty.
Zapraszamy na oficjalny profil fejsbukowy [link]
Informacje z życia szkoły można również znaleźć na:
Koło wiedzy w świetlicy SP360 [link]
Szkolny Klub Wolontariatu SP360 [link]
Biblioteka SP360 [link]

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie
klasy 1a oraz 4a 
wraz z wychowawcami
uczestniczą w projektach
Fundacji Uniwersytet Dzieci

 

 

 


Klasa 1a wraz z wychowawcą p. Dorotą Murawińską uczestniczą w projekcie p.t. „Klimatyczna klasa”.

„Klimatyczna klasa” to projekt, który pomaga kształtować kompetencje społeczne uczniów i rozszerza ich wiedzę przyrodniczą dotyczącą ochrony klimatu.  W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w wyjątkowych, pełnych obserwacji i doświadczeń lekcjach przyrody. Będą szukali odpowiedzi na pytania: Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste?? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać? Sprawdzą też, czy porosty występują w najbliższej okolicy i stworzą małą fabrykę tlenu w swojej klasie! Uczniowie, uczestnicząc w cyklu lekcji, będą prowadzić obserwacje przyrodnicze, dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Na ostatniej lekcji będą pracować kreatywnie. Ze zgromadzonych odpadów stworzą zupełnie nowe przedmioty. Dzięki wyobraźni dzieci zużyte przedmioty zyskają „nowe życie”. Do przygotowanych prac, uczniowie dołączą propozycje działań sprzyjające ochronie klimatu i przekażą je dorosłym (np. dyrekcji szkoły, burmistrzowi miasta, przedstawicielom różnych instytucji i organizacji w lokalnych środowiskach). W ten sposób rozpowszechnią ważne postulaty w swoim najbliższym otoczeniu.

Po zrealizowaniu cyklu lekcji  wezmą udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest spotkanie klasy z naukowcem na uczelni wyższej. 

Uczniowie klasy 1a są studentami Uniwersytetu Dzieci. Otrzymali indeksy, jak przystało na studentów. Będą w nich odnotowywali swój udział w kolejnych zajęciach.

Na zdjęciu studenci Uniwersytetu Dzieci z 1a.

Realizacja zadań

  1. Kolejne spotkanie na Uniwersytecie Dzieci – styczeń 2019 [link]
  2. Co słychać na Uniwersytecie Dzieci – marzec 2019 [link]

 

Realizacja projektu w klasie IVa
Od października do połowy kwietnia klasa IVA realizowała projekt „Lekcje z klasą 4” Uniwersytetu Dzieci. Cykl zajęć obejmował 10 lekcji, podczas których dzieci mogły nauczyć się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. 
Ewa Kędzior

 


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa