Plan lekcji – II półrocze

Plan lekcji nauczanie zdalne
obowiązujący od 27.04.2020 r.
[link]

W nauczaniu zdalnym
korzystamy z aplikacji:
Kontakt z administratorem:
admin@spnr360.onmicrosoft.com

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Media społecznościowe

Akcje


Zimna w Mieście 2020
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dyżurów naszych specjalistów oraz pedagoga i psychologa szkolnego. [link]
Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 627 28 23
Informujemy, że od 18 maja 2020 r. na terenie szkoły, zapewnione będzie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów.
Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych [link]

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie
klasy 1a oraz 4a 
wraz z wychowawcami
uczestniczą w projektach
Fundacji Uniwersytet Dzieci

 

 

 


Klasa 1a wraz z wychowawcą p. Dorotą Murawińską uczestniczą w projekcie p.t. „Klimatyczna klasa”.

„Klimatyczna klasa” to projekt, który pomaga kształtować kompetencje społeczne uczniów i rozszerza ich wiedzę przyrodniczą dotyczącą ochrony klimatu.  W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w wyjątkowych, pełnych obserwacji i doświadczeń lekcjach przyrody. Będą szukali odpowiedzi na pytania: Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste?? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać? Sprawdzą też, czy porosty występują w najbliższej okolicy i stworzą małą fabrykę tlenu w swojej klasie! Uczniowie, uczestnicząc w cyklu lekcji, będą prowadzić obserwacje przyrodnicze, dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Na ostatniej lekcji będą pracować kreatywnie. Ze zgromadzonych odpadów stworzą zupełnie nowe przedmioty. Dzięki wyobraźni dzieci zużyte przedmioty zyskają „nowe życie”. Do przygotowanych prac, uczniowie dołączą propozycje działań sprzyjające ochronie klimatu i przekażą je dorosłym (np. dyrekcji szkoły, burmistrzowi miasta, przedstawicielom różnych instytucji i organizacji w lokalnych środowiskach). W ten sposób rozpowszechnią ważne postulaty w swoim najbliższym otoczeniu.

Po zrealizowaniu cyklu lekcji  wezmą udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest spotkanie klasy z naukowcem na uczelni wyższej. 

Uczniowie klasy 1a są studentami Uniwersytetu Dzieci. Otrzymali indeksy, jak przystało na studentów. Będą w nich odnotowywali swój udział w kolejnych zajęciach.

Na zdjęciu studenci Uniwersytetu Dzieci z 1a.

Realizacja zadań

  1. Kolejne spotkanie na Uniwersytecie Dzieci – styczeń 2019 [link]
  2. Co słychać na Uniwersytecie Dzieci – marzec 2019 [link]

 

Realizacja projektu w klasie IVa
Od października do połowy kwietnia klasa IVA realizowała projekt „Lekcje z klasą 4” Uniwersytetu Dzieci. Cykl zajęć obejmował 10 lekcji, podczas których dzieci mogły nauczyć się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. 
Ewa Kędzior

 

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 6b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a [link]

A to Polska właśnie – gazetka

Archiwa

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25