Plan lekcji – II półrocze

Wersja elektroniczna [link]

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2019
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Aktualnie online

Gości – 21
Dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy ponownie!

Certyfikaty i dyplomy

Święto Szkoły Podstawowej nr 360 za nami!

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji,
regulaminem i zasadami.

Strona Biura Edukacji [oddziały przedszkolne][klasa I]

Koordynatorzy: Karolina Mazurkiewicz i Janusz Małysa

  • Informacje o akcji oraz regulamin konkursu [link]
  • Warsztaty za nami [link]

*Nauczyciele, którzy mają lekcję z klasą w czasie wyznaczonej godziny warsztatów proszeni są o punktualne zaprowadzenie klasy na zajęcia. Prosimy również o sprawowanie opieki podczas warsztatów nad uczniami i wraz z nimi wdrożenie się w Kampanię Rowerową.