Plan lekcji – II półrocze

Plan lekcji nauczanie zdalne
obowiązujący od 27.04.2020 r.
[link]

W nauczaniu zdalnym
korzystamy z aplikacji:
Kontakt z administratorem:
admin@spnr360.onmicrosoft.com

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2020
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020


LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Pakiet – „Olek i Ada na szlaku przygód”- Sześciolatek, poziom B+
  Wyd. Mac Edukacja
  Autor: W. Żaba – Żabińska
 • Język angielski – Pakiet – „I love Boo” – pozom B+
  Wyd. Mac Edukacja
  Autor: Praca zbiorowa

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I

 • „Ja i moja szkoła na nowo”
  – podręcznik cz. 1, 2, 3 – nr w wykazie MEN: 845/1/2017
  – podręcznik cz. 4, 5 – nr w wykazie MEN: 845/2/2017
  – ćwiczenia – cz. 1, 2, 3, 4, 5
  – zeszyt do kaligrafii
  Autor: J. Faliszewska, G. Lech
  Wyd. Mac Edukacja
 • Język angielski – „Explore Treetops dla klasy I”
  – podręcznik
  – ćwiczenia
  Nr w wykazie MEN: 786/1/2017
  Autor: S. Howell, L. Kester – Dodgson
  Wyd. Oxford
 • Religia – „Żyjemy w Bożym świecie”
  – podręcznik
  Autor: K. Mielnickii, E. Kondrak, B. Nosek
  Wyd. Jedność

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II

 • „Ja i moja szkoła na nowo”
  – podręcznik cz. 1, 2, 3 – nr w wykazie MEN: 845/3/2018
  – podręcznik cz. 4, 5 – nr w wykazie MEN: 845/4/2018
  – ćwiczenia – cz. 1, 2, 3, 4, 5
  Autor: J. Faliszewska, G. Lech
 • Język angielski – „Explore Treetops dla klasy II”
  – podręcznik
  – ćwiczenia
  Nr w wykazie MEN: 786/2/2017
  Autor: S. Howell, L. Kester – Dodgson
  Wyd. Oxford
 • Religia „Idziemy do Jezusa”
  – podręcznik
  Autor: J. Czerkawski, E. Kondrak

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III

 • „Nasza szkoła”
  – podręcznik cz. 1, 2, 3, 4
  Autor: M. Lorek, M. Zatorska
 • „Nasza szkoła. Matematyka”
  – podręcznik cz. 1, 2, 3, 4
  Autor: M. Lorek, A. Ludwa
 • „Moje ćwiczenia”
  – cz. 1, 2, 3, 4
  Wyd. Grupa Edukacyjna SA
 • „Moje ćwiczenia. Matematyka”
  – cz. 1, 2, 3, 4
  Wyd. Grupa Edukacyjna SA
 • Języka angielski – „Treetops 3”
  – podręcznik
  – ćwiczenia
  Autor: : S. Howell, L. Kester – Dodgson
  Wyd. Oxford
 • Religia – „Jezus jest z nami”
  – podręcznik
  – ćwiczenia
  Autor: J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek
  Wyd. Jedność

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV

 • polski – „Nowe słowa na start” Wyd. Nowa Era
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: A. Klimowicz, M. Derlukiewicz
  Nr w wykazie MEN: 907/1/2017
 • Historia – „Wczoraj i dziś” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski
  Nr w wykazie MEN: 877/1/2017
 • Przyroda – „Tajemnice przyrody” Nowa Era
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: F. Szlajfer, M. Marko-Worłowska, J. Stawarz
  Nr w wykazie MEN: 863/2017
 • Matematyka – „Matematyka z plusem 4” GWO
  – podręcznik
  – ćwiczenia – wersja B, cz. 1 Arytmetyka
  – ćwiczenia – wersja B, cz. 2 Geometria  Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpinski, P. Zarzycki
  Nr w wykazie MEN: 780/1/2017
 • Muzyka – „Lekcja muzyki” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: M. Gromek, G. Kilbach
  Nr w wykazie MEN: 852/1/2017
 • Plastyka – „Do dzieła!” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: J. Lukas, K. Onak
  Nr w wykazie MEN:903/1/2017
 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: M. Kęska
  Nr w wykazie MEN:847/1/2017
 •  Technika – „Jak to działa?” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: L. Łabecki, M. Łabecka
  Nr w wykazie MEN:822/1/2017
 • Religia – „Miejsce pełne BOGActw”
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY V

 • Język polski – „Nowe słowa na start kl. 5” Nowa Era
  – podręcznik – ćwiczenia  Autor: A. Klimowicz, M. Derlukiewicz
  Nr w wykazie MEN: 907/2/2018   
                                   
 • Matematyka – „Matematyka z plusem kl. 5” GWO
  – podręcznik
  – zeszyt ćwiczeń Arytmetyka (wersja B część 1/2)
  – zeszyt ćwiczeń Geometria (wersja B część 2/2)
  Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
  Nr w wykazie MEN: 780/2/2018
 • Biologia – „Puls życia klasa 5” Nowa Era
  – podręcznik   Autor: M. Sękas, J. Stawarz
  Nr w wykazie MEN: 844/1/2018
 • Geografia – „Planeta Nowa klasa 5” Nowa Era
  – podręcznik   Autor: F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz
  Nr w wykazie MEN:906/1/2018
 • Historia – „Wczoraj i dziś”- kl. 5 Nowa Era
  – podręcznik   Autor: G. Wojciechowski
  Nr w wykazie MEN:877/2/2018
 • Informatyka – „Lubię to, dla klasy 5” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: M. Kęska
  Nr w wykazie MEN:847/2/2018
 • Muzyka – „Lekcja muzyki kl. 5”   Nowa Era
  – podręcznik  Autor: M. Gromek, G. Kilbach
  Nr w wykazie MEN: 852/2/2018
 • Plastyka – „Do dzieła – kl. 5” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: J. Lukas, K. Onak
  Nr w wykazie MEN: 903/2/2018
 • Technika – „Jak to działa – kl. 5”   Nowa Era
  – podręcznik  Autor: L. Łasbecki, M.Łabecka
  Nr w wykazie MEN:295/2/2018
 • Język angielski – „Team up plus – kl. 5” Oxford
  – podręcznik – zeszyt ćwiczeń   Autor: D. Newbold, P. Bowen, D. Delaney
  Nr w wykazie MEN:822/2/2017

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VI

 • Język polski – „Nowe słowa na start” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: M. Derlukiewicz, M Klimowicz
  Nr w wykazie MEN: 907/3/2019
  – ćwiczenia
 • Historia – „Wczoraj i dziś”   Nowa Era
  – podręcznik   – ćwiczenia    Autor: G. Wojciechowski, B Olszewska, W. Surdyk-Fertsch
  Nr w wykazie MEN: 877/3/2019
 • Biologia – „Puls Zycia dla klasy 6” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: J. Stawarz
  Nr w wykazie MEN: 844/2/2019
 • Matematyka – „Matematyka z plusem 6” GWO
  – podręcznik  –   Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
  Nr w wykazie MEN:780/3/2019
  – ćwiczenia – wersja B: Arytmetyka, Geometria 
 • Plastyka – „Do dzieła” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: J. Lukas, K. Onak
  Nr w wykazie MEN:903/3/2018
 • Informatyka – „Lubię to!” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: M. Kęska
  Nr w wykazie MEN: 847/3/2018
 • Technika – „Jak to działa?”   Nowa Era
  – podręcznik  Autor: L.Łabecki, M.Łabecka
    Nr w wykazie MEN: 295/3/2019
 • Język angielski – „Team Up 3” Oxford
  podręcznik  – ćwiczenia  Autor: P. Bowen, D. Delaney, J. Quintana
  Nr w wykazie MEN:682/3/2014/2015
 • Religia – „Tajemnice BOGAtego życia”
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
  Wyd. Jedność

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VII

 • polski – „Nowe słowa na start” Wyd. Nowa Era
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska
  Nr w wykazie MEN:907/4/2017
 • Historia – „Wczoraj i dziś” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: J. Kłaczkow, A Łaszkiewicz, S. Roszak
  Nr w wykazie MEN:877/4/2017
 • Biologia – „Puls życia”
  – podręcznik Autor: M. Jefimow, E. Bobrzyńska, B. Rychlik, A. Cegieła
  Wyd. Nowa Era
  Nr w wykazie MEN:844/4/2017
 • Chemia – „Chemia Nowej Ery”   Nowa Era
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
  Nr w wykazie MEN:785/1/2017
 • Fizyka – „Spotkania z fizyką” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska
  Nr w wykazie MEN:885/1/2017
 • Geografia – „Planeta Nowa” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał
  Nr w wykazie MEN:906/3/2017
 • Matematyka – „Matematyka z plusem 7” GWO
  – podręcznik  -ćwiczenia
  Autor: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, A. Mysior, K. Zarzycka
  Nr w wykazie MEN:780/4/2017
 • Muzyka – „Lekcja muzyki” Nowa Era
  – podręcznik  : M. Gromek, G. Kilbach
  Nr w wykazie MEN:852/4/2017
 • Plastyka – „Do dzieła” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: J. Lukas, K. Onak
  Nr w wykazie MEN:903/4/2017
 • Informatyka – „Lubię to” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: G. Koba
  Nr w wykazie MEN:847/4/2017
 • Język angielski – „English Plus Options dla klasy VII” Wyd. Oxford
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: Ben Wetz, Diana Pye
  Nr w wykazie MEN:835/1/2017
 • Język niemiecki – „Kompass Team 1” PWN
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak
  Nr w wykazie MEN:812/1/2017
 • Religia- podręcznik Jedność
  Autor: W. Kubik, T. Carnecka, G. Luszczak

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VIII

 • polski – „Nowe słowa na start” Wyd. Nowa Era
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz
  Nr w wykazie MEN:907/5/2018
 • Historia – „Wczoraj i dziś” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: R. Śniegocki, A. Zielińska
  Nr w wykazie MEN:877/5/2018
 • Biologia – „Puls życia”
  – podręcznik Autor: B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sektas
  Wyd. Nowa Era
  Nr w wykazie MEN:844/3/2018
 • Chemia – „Chemia Nowej Ery”   Nowa Era
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin/ M. Mańska, E. Megiel
  Nr w wykazie MEN:785/2/2018
 • Fizyka – „Spotkania z fizyką” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska
  Nr w wykazie MEN:885/2/2018
 • Geografia – „Planeta Nowa” Nowa Era
  – podręcznik  Autor:  T. Rachwał, D. Szczypiński
  Nr w wykazie MEN:906/4/2018
 • Matematyka – „Matematyka z plusem 7” GWO
  – podręcznik  Autor: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, A. Mysior, K. Zarzycka
  Nr w wykazie MEN:780/4/2017
  – ćwiczenia
   
 • Informatyka – „Lubię to” Nowa Era
  – podręcznik  Autor: G. Koba
  Nr w wykazie MEN:847/5/2018
 • Język angielski – „English Plus Options dla klasy VIII” Wyd. Oxford
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: Ben Wetz, K. Gormley, A. Juszko
  Nr w wykazie MEN:835/2/2018
 • Język niemiecki – „Kompass Team 2” PWN
  – podręcznik  – ćwiczenia  Autor: E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak
  Nr w wykazie MEN:812/2/2017
 • Wiedza o społeczeństwie – „Dziś i jutro” – Wyd. Nowa Era
  podręcznik – Autor: J. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski
  Nr w wykazie MEN: 874/2017
 • Religia- podręcznik Jedność
  Autor: W. Kubik, T. Carnecka, G. Luszczak

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 6b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a [link]

A to Polska właśnie – gazetka

Archiwa

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25