Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Akcje

Lato w Mieście 2021
NOWE
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360 dla uczniów. [link]
 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360
  – obowiązująca od 01.09.2021 r. [link]

Międzynarodowy projekt
Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle”

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU:

PROGRAMU ERASMUS+”

 1. Międzynarodowy projekt Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle” (Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling) programu Erasmus + realizowany jest w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Programu Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.
 2. Projekt przewiduje współpracę pięciu szkół : Osnovna sola Smartno Šmarno goro Ljubljana, Słowenia (Słowenia-koordynator projektu),  Lucina Hagmanin School  Kokkola, Finlandia, Istituto Comprensivo – SM Imbriani L Piccareta  Corato, Włochy, Szkoła Podstawowa nr 360  Warszawa, Polska, Adam Ries – Grundschule  Berlin, Niemcy.
 3. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie.
 4. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść do pozaszkolnych miejsc nauki oraz indywidualnie przez uczniów.
 5. Udział w projekcie programu Erasmus + jest dobrowolny oraz bezpłatny, jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.
 6. Ogólne cele projektu to:

– poszerzenie wiadomości o ekologii , recyklingu , gospodarce o obiegu zamkniętym,
– kształtowanie przez uczniów umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
– rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim,
– rozwijanie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń między szkołami partnerskimi,
– rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie technologii komputerowej,
– uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.

 1. Projekt przewiduje spotkania z uczestnikami projektu ze szkół partnerskich, terminy i realizacja spotkań jest obecnie zależna od sytuacji związanej z pandemią.
 2. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 3. Prace uczniów (produkty), które powstaną w czasie realizacji zadań projektu (np. prace plastyczno-językowe, prezentacje multimedialne, zdjęcia, filmy stworzone przez uczniów i inne) mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i w mediach (również społecznościowych) naszej szkoły, instytucji partnerskich, FRSE- Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej, na materiałach upowszechniających projekt. Udział w projekcie oznacza zgodę na publikację wypracowanych przez uczniów produktów.
 4. Udział w projekcie wiąże się z publikacją wizerunku ucznia w celu realizacji zadań, osiągnięcia celów projektu oraz upowszechnianiu projektu np. na stronach internetowych, mediach (również społecznościowych) związanych z realizacją projektu, naszej szkoły i organizacji partnerskich, FRSE- Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej.

                                                                     Aneta Kobosz
                                                                              Koordynator projektu


powrót


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa