Plan lekcji – II półrocze

Plan lekcji nauczanie zdalne
obowiązujący od 27.04.2020 r.
[link]

W nauczaniu zdalnym
korzystamy z aplikacji:
Kontakt z administratorem:
admin@spnr360.onmicrosoft.com

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Media społecznościowe

Akcje


Zimna w Mieście 2020
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dyżurów naszych specjalistów oraz pedagoga i psychologa szkolnego. [link]
Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 627 28 23
Informujemy, że od 18 maja 2020 r. na terenie szkoły, zapewnione będzie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów.
Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych [link]

Drodzy Rodzice w naszej szkole będzie organizowana akcja
LATO W MIEŚCIE
w dniach od 5 do 30 sierpnia 2019 roku.

Rekrutacja rozpoczyna się 18 kwietnia od godz. 12.00 i potrwa do 30 kwietnia do godz. 12.00

Szkolnym Koordynatorem programu jest p. Agata Księżopolska – Kierownik świetlicy.

Drodzy Rodzice
Prosimy o przemyślaną i odpowiedzialną rekrutację na turnusy Lata w mieście.  Zapisywanie się na turnusy w terminie, w którym nie mają Państwo możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom.
Zapisanie się i nieobecność dziecka podczas turnusu, będzie skutkowało w przyszłych latach przyjęciem dziecka  w dalszej kolejności lub umieszczeniem na liście rezerwowej.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019
     
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od  do
18 kwietnia
godzina 12.00
30 kwietnia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
6 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
6 maja
godzina 16.00
16 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
7 maja
godzina 8.00
16 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
20 maja
 godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
20 maja
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
     

 

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019
Rekrutacja uzupełniająca  
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od  do
21 maja
godzina 8.00
23 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
24 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownych
24 maja
godzina 16.00
29 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
27 maja
godzina 8.00
29 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
3 czerwca
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyjzę o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
3 czerwca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
4 czerwca
godzina 14.00
31 sierpnia
godzina 16.00
Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Programie w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 6b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a [link]

A to Polska właśnie – gazetka

Archiwa

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25