Plan lekcji – II półrocze

Wersja elektroniczna [link]

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2019
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Aktualnie online

Gości – 44
Dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy ponownie!

Certyfikaty i dyplomy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o zapoznanie się z listem przygotowanym przez Zespół odpowiedzialny za przygotowanie Święta Szkoły.
list

 

Z przyjemnością informujemy, że wspólnie
z Ośrodkiem Kultury Arsus
realizujemy dzielnicowy projekt:
Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – Nasze Wybory
Uroczyste podsumowanie projektu nastąpi podczas XV Przeglądu Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa PAKSU 2019
29 maja 2019 r., godz. 10.00 -13.00, OK Arsus

Lato w mieście

Drodzy Rodzice,
Prosimy o zapoznanie się ważnymi informacjami na temat Akcji Lato w Mieście [link]

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych

7 marca zakończył się I etap rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji,
regulaminem i zasadami.

Strona Biura Edukacji [oddziały przedszkolne][klasa I]

Drodzy Rodzice w naszej szkole będzie organizowana akcja
LATO W MIEŚCIE
w dniach od 5 do 30 sierpnia 2019 roku.

Rekrutacja rozpoczyna się 18 kwietnia od godz. 12.00 i potrwa do 30 kwietnia do godz. 12.00

Szkolnym Koordynatorem programu jest p. Agata Księżopolska – Kierownik świetlicy.

Drodzy Rodzice
Prosimy o przemyślaną i odpowiedzialną rekrutację na turnusy Lata w mieście.  Zapisywanie się na turnusy w terminie, w którym nie mają Państwo możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom.
Zapisanie się i nieobecność dziecka podczas turnusu, będzie skutkowało w przyszłych latach przyjęciem dziecka  w dalszej kolejności lub umieszczeniem na liście rezerwowej.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019
     
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od  do
18 kwietnia
godzina 12.00
30 kwietnia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
6 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
6 maja
godzina 16.00
16 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
7 maja
godzina 8.00
16 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
20 maja
 godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
20 maja
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
     

 

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019
Rekrutacja uzupełniająca  
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od  do
21 maja
godzina 8.00
23 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
24 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownych
24 maja
godzina 16.00
29 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
27 maja
godzina 8.00
29 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
3 czerwca
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyjzę o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
3 czerwca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
4 czerwca
godzina 14.00
31 sierpnia
godzina 16.00
Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Programie w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku