Plan lekcji – II półrocze

Wersja elektroniczna [link]

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2019
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Aktualnie online

Gości – 15
Dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy ponownie!

Certyfikaty i dyplomy

Święto Szkoły Podstawowej nr 360 za nami!

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji,
regulaminem i zasadami.

Strona Biura Edukacji [oddziały przedszkolne][klasa I]

Drodzy Rodzice w naszej szkole będzie organizowana akcja
LATO W MIEŚCIE
w dniach od 5 do 30 sierpnia 2019 roku.

Rekrutacja rozpoczyna się 18 kwietnia od godz. 12.00 i potrwa do 30 kwietnia do godz. 12.00

Szkolnym Koordynatorem programu jest p. Agata Księżopolska – Kierownik świetlicy.

Drodzy Rodzice
Prosimy o przemyślaną i odpowiedzialną rekrutację na turnusy Lata w mieście.  Zapisywanie się na turnusy w terminie, w którym nie mają Państwo możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom.
Zapisanie się i nieobecność dziecka podczas turnusu, będzie skutkowało w przyszłych latach przyjęciem dziecka  w dalszej kolejności lub umieszczeniem na liście rezerwowej.

Harmonogram rekrutacji

IE„Lato w od2019<

Rekla-div> I9/06/We1rutaczyna się tyle="twiet"><

Rekla-div> I9/06/We3m-tyReodz.ritem (logr;">tację )ośsysnu"tac58"dyt-a co2019twan-kwk 4zcontenzice 9/06/Wetack>6isyw Rodzicewiet">< I9/06/We3m-tyIn "t">odzicem dzizakwontartr;na"t">Rramu „Lato w 9/06/We1ruta6isyw Rodzicewiet">< I9/06/We1ruta 6isyw Rodzicewiet">< I9/06/We3m-tyPoenu-ie">">odzice> -ie>Rramu „Lato w 9/06/We1ruta7isyw Rodzicewiet"><<8Rekla-div> I9/06/We1ruta 6isyw Rodzicewiet">< I9/06/We3m-tyPoboxerdzb-ie" mei uder"> uośn="3" wie"">Harmozapiscie.ażd style=ronarszawa.pej,ar ar &nbzysz8"dyt-a zspabec zakwontartr;">"narg>Drz iec e:>odzicenogr1m zr8s="ynaontarta>odzicenogr1m zacjoxerdz w któ ="y -iech przaograa>odzicePoboxedem dz" mei odz. thuunkdzieuder"> uośn="3" wie>Rramu „Lato w le="heigh 9/06/Wetack>20isyw Rodzice2019< I9/06/We3m-tyIn utwo możO clawa.panidecyzusurong>Dnusu, ulspan="3" widarsejmassn: cente30 k wlaserpnku>Rramu „Lato w le="heigh 9/06/Wetack>20isyw Rodzicewiet">< I9/06/We3m-tyass="aizitem menuuoss="t"ą ijsc>Rramu „Lato w 9/06/We1ruta2019twan-k/i

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019
Harmonogram zapisóramu „Lato w le="heigh 9/06/Wetack>zowana a

le=o #E#ffide0116ng>od 5 do uzupełw kwancrlatwan-kable style="heighe pcendla-div> IE„Lato w od2019
<<8Rekla-div> I9/06/We1ruta23isyw kwiet">< I9/06/We3m-tyReodz.ritem (logr;">tację )ośsysnu"tac58"dyt-a co2019twan-kwk 4zcontenzice 9/06/Wetack>24isyw Rodzicewiet">< I9/06/We3m-tyIn "t">odzicem dzizakwontartr;n"t">Rramu „Lato w 9/06/We1ruta24isyw Rodzicewiet">< I9/06/We1ruta29isyw Rodzicewiet">< I9/06/We3m-tyPoenu-ie">">odzice> -ie>Rramu „Lato w 9/06/We1ruta27isyw Rodzicewiet"><<8Rekla-div> I9/06/We1ruta29isyw Rodzicewiet">< I9/06/We3m-tyPoboxerdzb-ie" mei uder"> uośn="3" wie"">Harmozapiscie.ażd style=ronarszawa.pej,ar ar &nbzysz8"dyt-a zspabec zakwontartr;">"narg>Drz iec e:>odzicenogr1m zr8s="ynaontarta>odzicenogr1m zacjoxerdz w któ ="y -iech przaograa>odzicePoboxedem dz" mei odz. thuunkdzieuder"> uośn="3" wie>Rramu „Lato w le="heigh 9/06/Wetack>odyalszcrlodzicewiet">< I9/06/We3m-tyIn utwo możO clawa.panidecyjzsurong>Dnusu, ulspan="3" widarsejmassn: cente30 k wlaserpnku>Rramu „Lato w le="heigh 9/06/Wetack>odyalszcrlodzicewiet">< I9/06/We3m-tyass="aizitem menuuoss="t"ą ijsc>Rramu „Lato w 9/06/We1ruta4dyalszcrlodzicewiet">< I9/06/We1rutac1 LATO W Mlodzicewiet">< I9/06/We3m-tyną reeckass=pis ijscrlodziceef="ht/órymun tuawn"y r /uder"> uodzie skuśn="3" wie"śsle="tedy://nuwanczysss="miis ijscrrmonody">Dnusu, ulspan="3" widarsejmassn: cente30 k wlaserpnku>Rramu „/i

" width="520" height="369" /type-p red"> ass="cleared">
Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych
rebloc_art-jęost porebloc sx art-block widget widget_slideshow" id="slideshow-3">
Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych
clawgg=1ęost poclawgg=1ę-block widget visitors-online" id="vstrsnln_widget-2">
arypevid=220parypevisx art-block widget widget_slideshow" id="slideshow-3">
Święto Szkoły Podstawowej nr 360 za nami!
arypevi-dropdrempiderp:/ge=' . this.opiv> s[this.selassedIndex]. Ropiv> s36 CalszawaIEŚCI>Ropiv> s36 Kzawamage-EŚCI>Ropiv> s36 Lu="yEŚCI>Ropiv> s36 Ropiv> s36 e sderarm prttp:I>Ropiv> s36 Wbh3LATge-EŚ:I>Ropiv> s336
ipt" width="520" height="369" / Wa dpress87"> dpressawa>awp dpress-bastrone>R plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/ox-bodjnoaivc/ox-bods.css?_sl=3.2.4'> ' plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-bbasicr noaivc/idget"> /n/dige-_basicrt-box-bod.css?_sl=3.2.4'> ' plu543s/n/dige-lass nuyuka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-bbasicr noaivc/idget"> /n ebasicrt-box-bod.css?_sl=3.2.4'> ' plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-bbasicr noaivc/idget"> /idgck/idgck.css?_sl=3.2.4'> ' plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-bbasicr noaivc/idget"> /idgck/idgckceremp.css?_sl=3.2.4'> ' s-css' ject-p'oads/2019/03/sun-151763_9px"> plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-b _dis meyjnoaivc/t-jghor butt> s.css?_sl=3.2.4'> ' plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/ription=jnoaivc/a-description=/a-description=.css?_sl=3.2.4'> ' ' ' ' ' ' /*div[CDATA[ */ var ctcc_vars = {"expi-po:"30","r ahodo:"1","_slsv> o:"1"}; /*d]]> */ chscript> '/plu543s/ukt-pokdzt-pos-it/as0-3d/js/ukt-pokdzt-pos-it-jsrss?_sl=2.3.0'ychscript> ' '/plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-bbasicr noaivc/idget"> /idgck/idgck.ani.js?_sl=3.2.4'ychscript> ' /*div[CDATA[ */ var photocraiv_yw x = {"urlo:"oads/\/\ng" alt="" width="\/?photocraiv_yw x=1","wp_home_urlo:"oads/\/\ng" alt="" width="","wp_iv>e_urlo:"oads/\/\ng" alt="" width="","wp_ro-i_urlo:"oads/\/\ng" alt="" width="","wp_plu543s_urlo:"oads/\/\ng" alt="" width="\116" height\/plu543s","wp_n>_urlo:"oads/\/\ng" alt="" width="\116" height","wp_inclu d_urlo:"oads/\/\ng" alt="" width="\116"inclu d\/"," epaham_glu5o:" allnuy"}; /*d]]> */ chscript> '/plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/yw xjnoaivc/yw x.ani.js?_sl=3.2.4'ychscript> ' /*div[CDATA[ */ var allnu ij = {}; allnu ij. _ class="ngg-sim = {"ido:null,"idso:null,"sourceo:" allnu ij","n: o:"","n> ,"dis meyo:"","exclusv> so:[],"> dor bpo:"sor0 ky ar,"> dor direbiv> o:"ASCr,"ezpie_idso:[],"-itity_idso:[],"tagcloudo:fw pe,"re o pso:"inclu d","nlu5o:"ox art-idget"> x a,"nor0 ky ar:[],"dis mey_0-3tingso:{" allnuy_9/06/":cla," allnuy_ch-i-b":cla,"aumepmeyo:"1","pauseonhg_slo:"1","arEv> eg>v> egpeedo:"wp-a,"nbod_ertyfikat_onnko:fw pe,"ertyfikat_onnk_ _onnko:fw pe,"use_ezpiebE */ chscript> '/plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-b _dis meyjnoaivc/comu> .ss?_sl=3.2.4'ychscript> '/plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/n/dige-bbasicr noaivc/idget"> / ebasicrt-box-bod.ss?_sl=3.2.4'ychscript> '/plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/ription=jnoaivc/onghi '/plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/ription=jnoaivc/a-description=/a-desc-ription=.ss?_sl=3.2.4'ychscript> '/plu543s/n/dige-lass="nguka"ducts href=craiv_n/dige-/m"du/ps/ription=jnoaivc/a-description=/n/dige-ba-desc_onghi ' 'nori543> ano=ymouos aume>< l