Plan lekcji – II półrocze

Wersja elektroniczna [link]

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2019
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Aktualnie online

Gości – 29
Dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy ponownie!

Certyfikaty i dyplomy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o zapoznanie się z listem przygotowanym przez Zespół odpowiedzialny za przygotowanie Święta Szkoły.
list

 

Z przyjemnością informujemy, że wspólnie
z Ośrodkiem Kultury Arsus
realizujemy dzielnicowy projekt:
Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – Nasze Wybory
Uroczyste podsumowanie projektu nastąpi podczas XV Przeglądu Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa PAKSU 2019
29 maja 2019 r., godz. 10.00 -13.00, OK Arsus

Lato w mieście

Drodzy Rodzice,
Prosimy o zapoznanie się ważnymi informacjami na temat Akcji Lato w Mieście [link]

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych

7 marca zakończył się I etap rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji,
regulaminem i zasadami.

Strona Biura Edukacji [oddziały przedszkolne][klasa I]

KARTA ROWEROWA

          Uczniowie klas 4-7 mają możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową w szkole, nie jest to oczywiście obowiązkowe. Aby przystąpić do egzaminu uczeń (w dniu egzaminu) musi mieć ukończone 10 lat. Dzieci młodsze będą mogły przystąpić do egzaminu w klasie piątej.

Egzamin składa się z dwóch części: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.
Materiał niezbędny do zdania egzaminu teoretycznego jest realizowany na zajęciach technicznych w klasie czwartej. Podstawą jest podręcznik.
Lektury dodatkowe:
Marzena Domańska, Karta rowerowa. Moje pierwsze prawo jazdy.
https://liblink.pl/pZ03P0pQLx 

Egzamin teoretyczny dla klas czwartych, piątych i szóstych odbędzie się w dniach 20 i 21 maja w ramach lekcji techniki.

Uczniowie klas siódmych zainteresowani egzaminem na kartę rowerową proszeni są o wpisanie się na listę do 20 maja (na tablicy przy sali I129).

Egzamin dla klas siódmych odbędzie się 21 maja na piątej godzinie lekcyjnej w sali I129.

Do egzaminu praktycznego przystępują uczniowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny.

Egzamin praktyczny odbędzie się w SP14 na Miasteczku Ruchu Drogowego podczas dnia otwartego. Uczniowie zgłaszają się na egzamin we własnym zakresie, pod opieką rodzica. Szczegółowy termin zostanie podany w późniejszym terminie.

                                                                                                       Magdalena Balicka