Plan lekcji – II półrocze

Plan lekcji nauczanie zdalne
obowiązujący od 27.04.2020 r.
[link]

W nauczaniu zdalnym
korzystamy z aplikacji:
Kontakt z administratorem:
admin@spnr360.onmicrosoft.com

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2020
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

KARTA ROWEROWA

          Uczniowie klas 4-7 mają możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową w szkole, nie jest to oczywiście obowiązkowe. Aby przystąpić do egzaminu uczeń (w dniu egzaminu) musi mieć ukończone 10 lat. Dzieci młodsze będą mogły przystąpić do egzaminu w klasie piątej.

Egzamin składa się z dwóch części: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.
Materiał niezbędny do zdania egzaminu teoretycznego jest realizowany na zajęciach technicznych w klasie czwartej. Podstawą jest podręcznik.
Lektury dodatkowe:
Marzena Domańska, Karta rowerowa. Moje pierwsze prawo jazdy.
https://liblink.pl/pZ03P0pQLx 

Egzamin teoretyczny dla klas czwartych, piątych i szóstych odbędzie się w dniach 20 i 21 maja w ramach lekcji techniki.

Do egzaminu praktycznego przystępują uczniowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny.

 

                                                                                                       Magdalena Balicka

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 6b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a [link]

A to Polska właśnie – gazetka

Archiwa

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25