Plan lekcji – I półrocze

Wersja elektroniczna [link]
Plan obowiązuje od
09.09.19 r.

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2019
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Aktualnie online

Gości –
Dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy ponownie!

Certyfikaty i dyplomy

KARTA ROWEROWA

          Uczniowie klas 4-7 mają możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową w szkole, nie jest to oczywiście obowiązkowe. Aby przystąpić do egzaminu uczeń (w dniu egzaminu) musi mieć ukończone 10 lat. Dzieci młodsze będą mogły przystąpić do egzaminu w klasie piątej.

Egzamin składa się z dwóch części: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.
Materiał niezbędny do zdania egzaminu teoretycznego jest realizowany na zajęciach technicznych w klasie czwartej. Podstawą jest podręcznik.
Lektury dodatkowe:
Marzena Domańska, Karta rowerowa. Moje pierwsze prawo jazdy.
https://liblink.pl/pZ03P0pQLx 

Egzamin teoretyczny dla klas czwartych, piątych i szóstych odbędzie się w dniach 20 i 21 maja w ramach lekcji techniki.

Uczniowie klas siódmych zainteresowani egzaminem na kartę rowerową proszeni są o wpisanie się na listę do 20 maja (na tablicy przy sali I129).

Egzamin dla klas siódmych odbędzie się 21 maja na piątej godzinie lekcyjnej w sali I129.

Do egzaminu praktycznego przystępują uczniowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny.

Egzamin praktyczny odbędzie się w SP14 na Miasteczku Ruchu Drogowego podczas dnia otwartego. Uczniowie zgłaszają się na egzamin we własnym zakresie, pod opieką rodzica. Szczegółowy termin zostanie podany w późniejszym terminie.

                                                                                                       Magdalena Balicka

Archiwa