Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Akcje


Zima w Mieście 2021 NOWE
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360 dla uczniów. [link]
 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360
  – obowiązująca od 18.01.2021 r. [link]

Zapraszamy Uczniów klas IV – VIII do rozgrywek wirtualnych w ramach
Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Startujemy 25 stycznia 🙂 [link]

Informacje dla uczniów klas ósmych
związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych 2020/2021


Od 15 czerwca br.  został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

Na stronach Biura Edukacji zostały zamieszczone następujące komunikaty:

 • Jak wypełnić i złożyć wniosek,  
 • Liczba szkół do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • Wnioski – oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego i ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych,
 • Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną:

 • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
 • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia w Dniach Otwartych szkół ponadpodstawowych, Wychowawcy klas ósmych będą przekazywali bezpośrednio uczniom informacje o organizowanych np. Dniach Otwartych Online oraz ofercie, która zostanie przesłana bezpośrednio na adres szkoły.  W ten sposób będziemy wspierać szkoły ponadpodstawowe i umożliwimy dotarcie z ofertą do naszych uczniów.

Dodatkowo na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę – rok szkolny 2020/2021. 
Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:

 • typ szkoły,
 • dzielnicę,
 • typ oddziałów,
 • preferowane języki,
 • przedmioty rozszerzone,
 • przedmioty punktowane. 

Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów:

 • integracyjnych,
 • dwujęzycznych, międzynarodowych,
 • sportowych i mistrzostwa sportowego.

Prezentacja dla rodziców [link


Harmonogram rekrutacji

Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/Odwołane/

W dniach 11 i 12 marca Urząd m.st. Warszawy organizuje w Pałacu Kultury i Nauki wydarzenie pod nazwą „Giełda zawodów. Dobrze wybrane” 👍. Jego celem jest zapoznanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli z ofertą warszawskich techników i szkół branżowych I stopnia.


 • Rekrutacja elektroniczna [link]

 • Wykaz konkursów i olimpiad [link]

 • Doradztwo zawodowe [link]
  Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z przygotowaną prezentacją: [link]
  Tytuł prezentacji Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

 • Na stronie Biura Edukacji opublikowano plan naboru (ofertę rekrutacyjną – technika/liczba miejsc – licea) na rok szkolny 2020/2021 [link]
 • Na stronie MKO opublikowano harmonogram rekrutacji, załącznik nr 1 [link]

Przydatne linki:

 • Biuro Edukacji/rekrutacja [link]
 • Kuratorium Oświaty/rekrutacja do szkół [link]

 


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 7b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a i 2a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa