Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Akcje

Lato w Mieście 2021
NOWE
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360 dla uczniów. [link]
 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360
  – obowiązująca od 01.09.2021 r. [link]

Informacje dla uczniów klas ósmych
związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych 2021/2022


Od 17 maja br. pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Loginy i hasła dla uczniów klasy ósmej zostaną przekazane przed tym terminem.


Przydatne linki:

 • Biuro Edukacji/rekrutacja [link]
 • Kuratorium Oświaty/rekrutacja do szkół [link]
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki – harmonogram [link]

 • Ważna informacja
  Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów: wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
  będzie odbywało się tylko w terminie od 17 maja do 31 maja do godz. 15.00.
  Zgodnie z tegorocznym harmonogramem rekrutacji, po tym terminie uczeń nie będzie miał możliwości wyboru klasy z wykazu podanego powyżej.

 • Zeszłoroczna (2020/21) punktacja w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych [link]

 • Wykaz konkursów i olimpiad – 2021 [link]

 • „Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 [link]

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia w Dniach Otwartych szkół ponadpodstawowych, Wychowawca klasy ósmej będzie przekazywał bezpośrednio uczniom informacje o organizowanych np. Dniach Otwartych Online oraz ofercie, która zostanie przesłana bezpośrednio na adres szkoły.  W ten sposób będziemy wspierać szkoły ponadpodstawowe i umożliwimy dotarcie z ofertą do naszych uczniów.

Takie informacje będą przekazywane również podczas zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych dla uczniów klasy 8a przez p. Barbarę Biłan.

Dodatkowo na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę – rok szkolny 2020/2021. 
Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:

 • typ szkoły,
 • dzielnicę,
 • typ oddziałów,
 • preferowane języki,
 • przedmioty rozszerzone,
 • przedmioty punktowane. 

Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów:

 • integracyjnych,
 • dwujęzycznych, międzynarodowych,
 • sportowych i mistrzostwa sportowego.

Prezentacja dla rodziców [link


 • Doradztwo zawodowe [link]
  Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z przygotowaną prezentacją: [link]
  Tytuł prezentacji Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

 


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa