Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Akcje

 

Zima w Mieście 2022

[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

  • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360 dla uczniów. [link]
  • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360
    – obowiązująca od 01.09.2021 r. [link]

[O projekcie]  |  [Relacje]  |  [Galeria] Nasz międzynarodowy projekt został zaakceptowany w ramach europejskiego programu Erasmus Plus  Akcja KA 229  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Podczas dwóch lat trwania konkursu będziemy współpracować z czterema państwami. Koordynatorem  całego  projektu  jest szkoła ze Słowenii.

»Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle«
2020 – 2022

  Państwa biorące udział w projekcie:

WŁOCHY, POLSKA, SŁOWENIA, FINLANDIA, NIEMCY

Tematyka  naszego projektu jest kluczowym tematem w dzisiejszych czasach 
Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling.

Projekt ma na celu poszerzenie  wiedzy na temat ochrony środowiska i wdrażania umiejętności, które są potrzebne aby zapewnić odpowiednie warunki życia, łączyć edukację z myśleniem o ekologii. Zwrócimy uwagę na poszanowanie środowiska i odpowiedzialne zachowania  w kierunku redukcji i recyklingu odpadów, zrównoważonej produkcji żywności, nowych biomateriałów, energii odnawialnej, zasobów naturalnych, ponownego wykorzystania odzieży, wody i odpadów.

Realizując projekt będziemy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym, będziemy wdrażać nowe strategie, nauczymy się wykorzystywać  technologie  w celu poprawy i zachowania czystego środowiska.

Aneta Kobosz
Koordynator programu

 


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa