Plan lekcji – I półrocze

Wersja elektroniczna [link]
Plan obowiązuje od
09.09.19 r.

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2019
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Aktualnie online

Gości –
Dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy ponownie!

Certyfikaty i dyplomy

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
  • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów [plik]
  • Wymagania edukacyjne i zasady oceniania w klasach I – III [plik]
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2018-2020 [plik]
  • Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
  • Regulamin Świetlicy Szkolnej [plik]
  • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu [plik]
  • Zajęcia pozalekcyjne [plik]

Archiwa