Plan lekcji – II półrocze

Plan lekcji nauczanie zdalne
obowiązujący od 27.04.2020 r.
[link]

W nauczaniu zdalnym
korzystamy z aplikacji:
Kontakt z administratorem:
admin@spnr360.onmicrosoft.com

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2020
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Wewnątrzszkolne Zasady Klasyfikowania i Promowania Uczniów na odległość w klasach I- III i IV- VIII [plik PDF]
WZO-na-odległość


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów  w klasach I-III w ramach kształcenia na odległość w dniach 25.03-10.04.2020 r. [plik PDF]

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w ramach kształcenia na odległość dla poziomu edukacyjnego IV – VIII [plik PDF]


 

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
    – zmiany do statutu – 17.12.2019 r. [plik]
  • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów [plik]
  • Wymagania edukacyjne i zasady oceniania w klasach I – III [plik]
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2018-2020 [plik]
  • Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
  • Regulamin Świetlicy Szkolnej [plik]
  • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu [plik]
  • Zajęcia pozalekcyjne [wkrótce]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 6b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a [link]

A to Polska właśnie – gazetka

Archiwa

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25