Plan lekcji – II półrocze

Wersja elektroniczna [link]

Media społecznościowe

Akcje


Lato w Mieście 2019
[link]

Konkursy

Wykorzystaj swój talent
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Aktualnie online

Gości – 10
Dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy ponownie!

Certyfikaty i dyplomy

Święto Szkoły Podstawowej nr 360 za nami!

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji,
regulaminem i zasadami.

Strona Biura Edukacji [oddziały przedszkolne][klasa I]

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
  • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów [plik]
  • Wymagania edukacyjne i zasady oceniania w klasach I – III [plik]
  • Regulamin Świetlicy Szkolnej [plik]
  • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu [plik]
  • Zajęcia pozalekcyjne [plik]
  • Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
    regulamin-ucznia