Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Akcje

 

Zima w Mieście 2022

[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360 dla uczniów. [link]
 • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360
  – obowiązująca od 01.09.2021 r. [link]

DOKUMENTY SZKOLNE

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
  – zmiany do statutu – 17.12.2019 r. [plik]
 • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (2020/21) [plik]
 • Wymagania edukacyjne i zasady oceniania w klasach I – III [plik]
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020/21 [plik
 • Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 360 (2020/2021)  [plik]
 • Regulamin Świetlicy Szkolnej [plik]
 • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu [plik]

Wewnątrzszkolne Zasady Klasyfikowania i Promowania Uczniów na odległość w klasach I- III i IV- VIII [plik PDF]


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów w klasach I-III w ramach kształcenia na odległość w dniach  [plik PDF]

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w ramach kształcenia na odległość dla poziomu edukacyjnego IV – VIII [plik PDF]


Regulamin Pracy Zdalnej, klasy 1 – 3 [plik PDF]

Regulamin Pracy Zdalnej, klasy 4 – 8 [plik PDF]

Regulamin lekcji wychowania fizycznego online [plik PDF

Regulamin nauczania na odległość i hybrydowego [plik PDF


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa