Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej
Akcje

Lato w Mieście 2021
NOWE
[link]

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje
  • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360 dla uczniów. [link]
  • Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 360
    – obowiązująca od 01.09.2021 r. [link]

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacją oraz zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej dotyczącej szczepień przeciwko HPV.

Jesteśmy studentami Ginekologicznego Koła Naukowego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W związku z faktem, iż w roku bieżącym m.st. Warszawa planuje wprowadzenie Programu Bezpłatnych Szczepień przeciwko HPV dla dzieci obojga płci w wieku 11-12 lat, chcielibyśmy przeprowadzić badanie sondażowe wśród rodziców dzieci w ww. wieku, oceniające gotowość do udziału w Programie, a w szczególności poznać przyczyny akceptacji bądź braku akceptacji składanej przez miasto oferty prozdrowotnej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu z ankietą badawczą do rodziców uczniów urodzonych w latach 2007-2008 (klas 5 i 6). Ankieta skonstruowana jest w formie elektronicznej.

https://forms.gle/3m5zoJ4fevjnkUM4A

Pragniemy dodać, iż nasz projekt badawczy uzyskał poparcie Biura Polityki Zdrowotnej oraz Biura Edukacji um. Warszawy, akceptację Władz WUM i zgodę Komisji Bioetycznej.

Z poważaniem,

Justyna Urbaniak,
koordynator projektu


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło
A to Polska właśnie – gazetka
Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa